Individuele begeleiding

Begeleiding middels WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor burgers die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om problemen zelf te kunnen aanpakken.

Toekenning van een WMO indicatie individuele begeleiding gebeurt door uw gemeente. U kunt u zich hiervoor aanmelden bij uw wijkteam. Middels een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ wordt gekeken wat het probleem is, wat u en uw omgeving daar op eigen kracht aan kunnen doen, en waar u eventueel hulp van de gemeente bij kunt gebruiken. Wij kunnen u ondersteunen bij deze WMO aanvraag.

Focus on Human biedt WMO begeleiding via de regeling PGB (persoonsgebonden budget).

U betaalt altijd een inkomens afhankelijke eigen bijdrage voor de WMO begeleiding.