Hersteltraject

Focus on Human biedt op ADD, ADHD, Autisme gerichte psychosociale hersteltrajecten aan, door gespecialiseerde en ervaren therapeuten.

Waarom een Psychosociaal hersteltraject?
Personen met ADD, ADHD, Autisme hebben een hoger risico om trauma’s op te lopen. Dat kan verband houden met zaken als acceptatie, uitsluiting, pesten, verkeerd begrepen worden, etc.. Daarbij komt vervolgens het niet adequaat verwerken en begrijpen van de emoties, met alle gevolgen van dien.

Verloop
Het psychosociaal hersteltraject start met het verwerkingsproces van uw emotionele trauma’s. Na deze verwerking is er ruimte om inzicht te verkrijgen hoe u uw problematiek kunt herkennen, en hoe hiermee om te gaan. Het accepteren en aanleren van nieuwe gedachten en gedrag, vormen de kern van het hersteltraject.

Werkwijze
Wanneer u zich bij ons aanmeldt, via een email of een telefoongesprek, zal er een kosteloos intakegesprek plaatsvinden. Daarin zal duidelijk moeten worden wat uw hulpvragen zijn en of wij dat kunnen bieden. Tevens zal helder worden zijn hoe de dienstverlening wordt bekostigd. Indien dit duidelijk is, wordt er een dienstverleningsovereenkomst getekend. Gezamenlijk met uw therapeut wordt er een ontwikkelplan geschreven. Hierin staat omschreven uw ontwikkeldoelen, het tijdpad, de frequentie van de gesprekken, de evaluatiemomenten en waar de gesprekken plaatsvinden.

Financiering
Levensloopcoaching wordt particulier ingekocht. Neem gerust contact met ons op.