Werkwijze

Focus on Human maakt gebruik van verschillende geïntegreerde diensten. Dit betekent dat de cliënt tijdens de verschillende fasen van een traject gebruik kan maken van een mix van diensten die op elkaar aansluiten of parallel lopen. Wij werken vanuit één visie: het vergroten van vaardigheden en competenties van de cliënt om zo autonoom mogelijk in de samenleving te kunnen functioneren. Dit wordt ook wel ‘competentiegerichte ondersteuning’ genoemd.Elke traject start met een kosteloos intakegesprek. In dit gesprek zal duidelijk worden:

  • de ontwikkeldoelen
  • de in te zetten diensten
  • de tijdslijn
  • de kostenraming
  • de financiering

Elk traject is resultaatgericht. Mochten we zelf de deskundigheid niet of onvoldoende in huis hebben, dan verwijzen wij altijd door naar andere collega-organisaties. Focus on Human streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Wij stellen onze cliënten centraal door onze werkwijze intern op orde te hebben. Door o.a. gebruik te maken van het kwaliteitsprogramma ISO Health werken wij voortdurend aan verbeterprocessen van onze dienstverlening.

Ieder traject wordt tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Wij waarderen uw reactie, feedback, klacht en bevindingen. Deze uitkomsten worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij participeren in verschillende vrijwilligersorganisaties en bieden daar onze diensten kosteloos aan. We hebben een actief beleid om zoveel mogelijk te werken met bedrijven en freelancers die het concept ‘Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen’ hoog in het vaandel hebben staan. Zo proberen we de samenwerking op lokaal niveau zo veel mogelijk te ondersteunen.Wij gaan bewust en verantwoordelijk met ons gemeenschappelijke leefmilieu om door zoveel mogelijk verspilling tegen te gaan. We werken zo digitaal en papierarm mogelijk.

Wij nemen uw klacht serieus

De meeste klachten ontstaan door misverstanden, dat komt overal voor, zo ook bij ons. Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We gaan zo respectvol als mogelijk om met de dienstverlening naar u toe en hanteren de wettelijke privacy wetten. Desalniettemin is het mogelijk dat wij steken laten vallen. Wij willen u vragen dit niet voor u te houden maar het z.s.m. aan ons te melden, het liefste tegen uw coach; mondeling, schriftelijk of per email. Ook de directie staat open voor feedback. Mocht u over willen gaan tot het doen van een officiële klacht? Wij werken middels het Klachten privacy regeling.

Klachten privacy regeling Focus on Human BV